MİSYON – VİZYON

MİSYONUMUZ


Zabıta Teşkilatı Personelimizin daha refah, daha huzurlu ve daha güvenli bir ortamda mesleklerini icraa etmelerini sağlamak,
Zabıta Teşkilatı personelimiz arasında birlik ve beraberliği sağlamak,
Anayasal haklarımızın teşkilat personelimizce hakkaniyet ve adalet ölçüsü çerçevesinde kullanılmasının sağlamak,
Vatandaşımıza kaliteli hizmet sunulmasını sağlamak,
Zabıta Teşkilatı personelimiz arasında birlik ve beraberliği sağlamak,
Şeffaflık ilkeleri göz önüne alarak halka etkin ve güvenilir en iyi hizmeti vermek.

VİZYONUMUZ


Başarı ve hizmet kalitesini sürdürmek,
Zabıta Teşkilatımızı Zabıta mevzuatı ve uygulamalarında öncü, örnek ve çağdaş teknoloji kullanan, her kurumun tecrübe ve bilgisinden faydalanmak istediği, görüşleri ile uygulama sahasına yön veren ve düşüncelerine başvurulan bir yapıyı en üst düzeye çıkartmak,
Zabıta Teşkilatı personelimizin halk nezdinde ki olumsuz ön yargı ve itibarının bir an evvel önüne geçerek; zabıta-halk diyaloğunun en üst seviyede iyileştirilmesini sağlayarak halkın güven, samimiyet ve desteğini almak,
Teşkilatımız çalışanlarının kaliteli ve donanımlı personeller olması noktasında gerekli eğitim ve kültür desteğini sağlamak.
İLETİŞİM