1. ZABITA ÇALIŞTAYI

Zabıta Teşkilatı Federasyonu olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar Teşkilatımız mensuplarının sorunlarına çözüm bulmak adına gerek medya gerek bürokrasi ve gerekse de meydanlarda sivil toplum kuruluşu olarak sesimizi duyurmaya çalıştık. İlk olarak Türkiye tarihinde bir ilk olan “Şehir ve Zabıta” temalı 1. Zabıta Çalıştayımızı 03-04 Eylül 2015 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirdik.
Çalıştayımıza; İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğünden kurum temsilcileri, dönemin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Genel Sekreteri Doç. Dr. Asım Balcı, dönemin Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri ve Çevre Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcı Hayrettin Güngör ile Türkiye genelinden 23 büyükşehir, 12 il, 4 ilçe ile Ankara’nın ilçe Zabıta Müdürleri ve Zabıta Memurlarından oluşan yaklaşık 250 kişilik bir grub katılım sağlamıştır.

Düzenlemiş olduğumuz Çalıştayımız ülkemiz genelinde teşkilat mensuplarımız, akademisyenler, yerel yöneticilerimiz ve bürokratlarımızca beğeni görmüş ve dikkat çekmiştir. Çalıştay’da Zabıta çalışanlarının sorunları, kanunlarda ve Zabıta Yönetmeliği’nde yapılması gerekenler, 657 sayılı kanun açısından Zabıta Personelinin özlük hakları, diğer kurumlar ile koordinasyon, 6360 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu sonrasında yaşananlar değerlendirilmiştir.

2020 yılı Ocak ayında Zabıta Teşkilatı’nın 193 yıllık tarihinde ikincisini düzenlemeyi planladığımız 2. Zabıta Çalıştayı’nda tema olarak Zabıta Teşkilatı’nın tabiri caizse elindeki tek silahı olan “Mevzuat ” olarak belirledik.

Görev esnasında Zabıta Teşkilatı Personeli’nin tek dayanağı ve icracısı olan Mevzuat bağlamında da gerek kanun boşluğu, gerek yasal uygulamalar ve gerekse de Belde halkının huzuru ve esenliğini sağlama noktalarında birtakım problemlerin olduğu da aşikardır. Küreselleşme ve değişim olgusu ile dünyanın küçük bir köy haline geldiği, şehirlerin ve ilçelerin mücavir alan sınırlarının sürekli büyüdüğü günümüzde Mevzuat’ların Zabıta Teşkilatı Personeli’ne görevini ircaa ederken yeterli olmadığı, personelin mevzuat ve vicdanları arasında kaldığı ve mevcut mevzuatların da ivedilikle güncellenmesinin zorunluluğu da hasıl olmuştur.

Bu problemlerin vatandaşa ve belde halkına kaliteli ve memnuniyet çerçevesinde hizmet sunulması adına çözülmesi için Mevzuat’ta yer alan birtakım boşlukların ve dar kapsamlı maddelerin incelenmesi, analiz edilmesi, düzenlemeyi düşündüğümüz Çalıştay çerçevesinde gerek Büyükşehir gerek Kent ve gerekse de İlçe Zabıta Teşkilatları ile fikir alış verişinde bulunulması ve sentez yapılması Zabıta Teşkilatı adına çok önemli adım olacaktır.
İLETİŞİM