ZABITA AMBLEMİ

GÜNEŞ

Amblemin ortasında yer alan güneş, devleti simgeler ve zabıtanın her koşulda, devlete bağlılığı ile milletin birlik ve beraberliğine verdiği önemi vurgular. Güneşin güümüş renkte olması, huzur, mutluluk ve kötülüklerin önlenmesini simgeler. Böylece zabıta teşkilatının vatandaşın huzur ve mutluluğu için olumsuzlukları önleyici ve varsa ortadan kaldırıcı görevini hatırlatır.
Doğan güneş, köklü bir geçmişe sahip olan zabıta teşkilatının yeni ruh, heyecan ve anlayışla şehre ve şehir halkına hizmet sunmasını sembolize eder.
Güneşten doğan on ışık, zabıtanın on temel ilkesini ifade eder.
  • Adalet ve Güven
  • Doğruluk ve Dürüstük
  • Huzur ve Sükunet
  • Şeffaflık ve Tarafsızlık
  • İnsan Haklarına ve Çevreye Saygı
  • Kalite ve Verimlilik
  • Şehir Kültürünü Oluşturmak ve Korumak
  • Katılımcılık
  • Yardımseverlik
  • Sağlık

MAVİ

Güneşi çevreleyen mavi renk huzuru, güveni sadakati ve kararlılığı simgeler.

AY YILDIZ, KIRMIZI RENK (TÜRK BAYRAĞI)

Defne yapraklarının üst birleşim noktasındaki ay, yıldız ve kırmızı renk, Türk bayrağını temsil eder. Bayrağımızda bulunan yıldız, Türk milletinin parlak geleceğinin simgesidir. Bayrakta bulunan hilal, Türk milletinin inancını; bayraktaki kırmızı zemin ise vatanı sembolize eder.

DEFNE YAPRAKLARI

Güneşi çevreleyen defne yapraklarından oluşan çelenk, başarıyla elde edilmiş ölümsüzlüğü ve bu başarıyı sağlayan kahramanlıkla birleşmiş erdemi simgeler.
İLETİŞİM